Coaching / Psychische hulpverlening

Wat is NLP

NLP is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons dagelijks doen en handelen. Uitgangspunt van NLP, is dat de mens zelf in staat is om zijn / haar leven prettig te maken om te genieten in het hier en nu. Ieder mens maakt leuke, minder leuke / belangrijke, onbelangrijke, of zelfs ingrijpende gebeurtenissen mee in zijn / haar leven. Deze gebeurtenissen groot of klein kunnen een (groot) effect hebben op ons doen, denken, voelen, handelen, wat zich laat zien in ons gedrag.

 

Wat is coachen / begeleiden vanuit NLP? Coachen/psychische zorg bij A HOUSE 4 YOU kenmerkt zich door een persoonlijke, directe en soms confronterende (provocatieve) benadering vanuit een NLP visie. NLP staat bekend als een effectieve, maar vooral snelle therapie. Hierdoor kunnen patronen en belemmerende gedachten, gedragingen en overtuigingen snel worden doorbroken. Onze coaches hebben een erkend Master diploma of internationaal trainerschap diploma, met daarnaast een achtergrond vanuit de (jeugd)zorg of onderwijssector.

 

Onze coaches: Van links naar rechts:

Lilian (Seniorcoach/directeur)ademcoach

Truus (Seniorcoach/manager) ademcoach

Diana (Seniorcoach)

Christan (coach en huisbegeleiding)

 

Voor wie?

De coaching / psychische hulpverlening binnen 4 YOU Training & Advies is onder te verdelen in de volgende categorieën / indicaties: · Opvoedingsondersteuning Opvoeden gaat helaas niet altijd vanzelf. Hoe goed opvoeders het ook bedoelen soms loopt het niet zoals u graag zou willen. Een peuter is bijvoorbeeld boos / agressief. Een kind zit slecht in haar/zijn vel zit, maar wil er niets over kwijt. Of kinderen nemen gewoon niets van u aan. Opvoedondersteuning kan dan welkom zijn. Voor opvoedondersteuning kunnen ouders terecht bij A HOUSE 4 YOU. Uit ervaring blijkt dat er meestal een goede en eenvoudige oplossing is voor opvoedsituaties, door het problematiseren terug te brengen naar normaliseren. Is er echter meer aan de hand, dan kan er verder gekeken worden om ervoor te zorgen dat er (specialistische ) opvoedondersteuning op maat geboden kan worden. · Psychosociale hulpverlening O.a. omgaan met faalangst, met pestgedrag, met gezinsproblematiek en het doorvoeren van gedragsveranderingen. Omgaan met werk gerelateerde problematiek. Omgaan met relatie- en echtscheiding ten behoeve van de ouders/opvoeders zelf als ook voor betrokken kinderen. ·

Psychische hulpverlening O.a. manische depressiviteit, seksueel misbruik, incest, traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, fobieën, verslavingen, eetstoornissen, overspannen en/of burn-out(in) klachten. ·

Begeleiding van autisme, ADHD, hoog sensitiviteit en paranormale verschijningen ·

Dyslexietherapie Binnen A HOUSE 4 YOU is er de mogelijkheid tot het volgen van dyslexietherapie voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. We maken hiervoor gebruik van de op NLP gestoelde dyslexietherapie van John Grinder (een van de grondleggers van NLP) en wel d.m.v. The Alphabet Game. Oog bewegingen en hand- en voetcoördinatie staan in relatie tot de interne beleving van de mens wat zich weer afspeelt in bepaalde delen van de hersenen. Zo werkt het ook met dyslexie. Mensen met dyslexie hebben een andere vorming van het alfabet en woorden in hun beleving. The alfabet game zorgt ervoor dat de neurologische verbinding in het hoofd wordt veranderd waardoor letters en woorden weer op de juiste manier worden geprogrammeerd. Het klinkt wellicht heel ingewikkeld maar in feite is het een simpele handeling die er voor zorgt dat lezen en schrijven een stuk toegankelijker wordt voor mensen met dyslexie. We hebben hier al zeer positieve resultaten mee geboekt.

MetaProfiel Analyse , zie de bestand hieronder

 

Kortom elke leeftijdscategorie kan voor elke uitdaging bij ons terecht.

 

Hulp aan jongeren tot 18 jaar

A HOUSE 4 YOU. Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking, psychisch,- en/of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij ons terecht voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.

 

Wat is jeugdhulp?

U ontvangt de volgende hulp bij 4 You:

  • Advies: samen met uw kind bekijkt 4 You welke hulp het beste past;
  • Hulp kiezen: samen met uw kind regelt 4 You de juiste jeugdhulp;

A HOUSE 4 YOU is één van deze deskundige organisaties waar U terecht kunt. Als de keuze door u op ons is gevallen, kunt uw ons bellen of mailen. 

Download
Metaprofielanalyse.pdf
Adobe Acrobat document 64.4 KB
Download
Dyslexietherapie.pdf
Adobe Acrobat document 137.7 KB

Begeleiding thuis

A house 4 You biedt ondersteuning in de thuissituatie voor mensen van alle leeftijden met “een beperking”. Wij gaan uit van uw eigen kracht. Dat u meer kan dan u zelf of uw omgeving denkt. De begeleiding van A House 4 You is er op gericht om uw eigen kracht te ontdekken en te versterken zodat u de regie over uw eigen leven kan houden en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij het doornemen van post, het aanleren van verschillende vaardigheden, het plannen en organiseren van uw dagelijks leven, het doen van boodschappen en het onderhouden en uitbreiden van sociale contacten. Kind en opvoedvragen voor kinderen die elke dag de spanningen en uitdagingen van de maatschappij aangaan, o.a. autisme , ADHD en andersoortige diagnoses. Ook voor PGB en vergoedingen via zorgverzekeraars kunt u bij ons terecht.

De begeleiders zijn SKJ geregistreerd.

 

Kosten

De kosten voor een particuliere coachsessie van 1 uur bedragen €75 per persoon (contant of via pinautomaat af te rekenen na elke sessie). Het gemiddeld aantal coachsessies ligt rond tien bijeenkomsten. Cliënten met een aanvullende zorgverzekering kunnen een deel van hun kosten vergoed krijgen bij de zorgverzekeraars.

 

Als u verhinderd bent : Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur van tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) te berichten, daar de besproken tijd anders voor u in rekening wordt gebracht. Deze rekening komt namelijk niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar of gemeente. Afmelden kan telefonisch op werkdagen vanaf 9.00u via 0115 690796

 

A HOUSE 4 YOU heeft geen wachtlijsten, wij zetten alles in het werk om uw aanvraag binnen 3 tot 5 werkdagen te behandelen. Voordat u start met uw coachtraject heeft u recht op een vrijblijvend intakegesprek. Mocht u de geplande intakeafspraak niet nakomen, zijn wij voor de gereserveerde tijd, genoodzaakt een factuur van € 37,50 in rekening te brengen. Voor informatie en/of maken van afspraken kunt u bellen tijdens kantooruren naar 0115 690796.

 

Locatie

De coaching vindt plaats in ons centrum te Terneuzen, of op onze dependances in Biervliet of Cadzand. Andere opties zijn bespreekbaar.

Download
Vergoedingen Zorgverzekeringen 2019.pdf
Adobe Acrobat document 168.1 KB