Coaching / Psychische hulp

Wat is coaching?

 

Coaching/psychische zorg bij A HOUSE 4 YOU kenmerkt zich door een persoonlijke, directe en soms confronterende benadering vanuit een NLP-visie. NLP staat bekend als een een effectieve, maar vooral snelle therapie. Hierdoor kunnen patronen en belemmerende gedachten, gedragingen en overtuigingen snel worden doorbroken. 

Onze coaches hebben een erkend master-diploma of internationaal trainerschaps-diploma, met daarnaast een achtergrond vanuit de zorg of onderwijssector.

 

Onze coaches:

 

Van links naar rechts:

Lilian (coach/directeur) 

Heike (coach/office manager)

Truus (coach),

Diana (coach)

Carola (coach)

John (coach/mediator)

Diana (coach)

Christan (thuisbegeleiding)

 

Voor wie?

 

De coaching / psychische hulpverlening binnen 4YOU Training & Advies is onder te verdelen in de volgende categorien / indicaties:

 

 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosociale hulpverlening   
  o.a. omgaan met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen,     weerbaarheid, gedragsproblematiek, relatie- en echtscheidingscoaching,  omgaan met pest-gedrag, duidelijker communiceren, gedragsveranderingen, gezinsproblematiek, werk ed
 • Psychische hulpverlening;
  o.a. manische depressiviteit, seksueel misbruik, incest, traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, fobien,
  verslavingen, burn-out, eetstoornissen. 
 • Begeleiding van autisme, ADHD, hoogsensitiviteit en paranormale verschijningen
 • MetaProfielAnalyse en Dyslexietherapie, zie de bestanden hieronder

Kortom elke leeftijdscategorie kan voor elke uitdaging bij ons terecht.

 

Hulp aan jongeren tot 18 jaar 

A HOUSE 4 YOU heeft per  1-1-2017 toegang tot gemeentelijke jeugdhulp. Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking, psychisch,- en/of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.

 

Wat is jeugdhulp?

Op basis van de jeugdwet is uw gemeente verplicht u en uw kind te helpen. Uw gemeente heeft een jeugdhulpplicht. U ontvangt de volgende hulp bij uw gemeente:

 • Advies: samen met uw kind bekijkt de gemeente welke hulp het beste past;
 • Hulp kiezen: samen met uw kind regelt uw gemeente de juiste jeugdhulp;
 • Hulp regelen: uw gemeente zorgt dat uw kind de gekozen hulp ook daadwerkelijk ontvangt.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Uw gemeente hoeft niet alle zorg zelf aan uw kind te geven. Soms schakelt uw gemeente daarvoor deskundige organisaties in.

A HOUSE  4 YOU is  één van deze deskundige organisaties waar een gemeente naar kan verwijzen.

U kunt vanaf heden bij ons terecht. Als de keuze door u op ons is gevallen, kunt uw aan de gemeente aangeven dat u bij ons hulp wilt ontvangen. Vraag aan uw gemeente hoe u contact legt met onze organisatie.

 

Verwijzing via arts

Heeft u een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? Dan krijgen uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Dit staat in de jeugdwet en dit geldt in alle gemeenten.

 

Een indicatiestelling door de gemeente is niet meer nodig voor u en uw kind.

 

Voor algemene informatie van de overheid klik hier of neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Download
Metaprofielanalyse voor website.pdf
Adobe Acrobat document 70.7 KB
Download
Dyslexietherapie voor website.pdf
Adobe Acrobat document 137.7 KB

Begeleiding thuis

 

 A house 4 You biedt ondersteuning in de thuissituatie voor mensen van alle leeftijden met “een beperking”.

 

Wij gaan uit van uw eigen kracht. Dat u meer kan dan u zelf of uw omgeving denkt.

 

De begeleiding van A House 4 You is er op gericht om uw eigen kracht te ontdekken en te versterken zodat u de regie over uw eigen leven kan houden en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij het doornemen van post, het aanleren van verschillende vaardigheden, het plannen en organiseren van uw dagelijks leven, het doen van boodschappen en het onderhouden en uitbreiden van sociale contacten.

 

Kind en opvoedvragen voor kinderen die elke dag de spanningen en uitdagingen van de maatschappij aangaan, o.a. autisme , ADHD en andersoortige diagnoses.

 

A House 4 You heeft inkoop afspraken met de gemeenten voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar. Ook voor PGB en vergoedingen via zorgverzekeraars kunt u bij ons terecht.

 

De begeleiding is SKJ geregistreerd.

 

..........................................................................

 

Kosten

De kosten voor een particuliere coachsessie van 1 uur bedragen €75 per persoon (contant of via pinautomaat af te rekenen na elke sessie). Het gemiddeld aantal coachsessies ligt rond tien bijeenkomsten. Cliënten met een aanvullende zorgverzekering kunnen een deel van hun kosten vergoed krijgen bij de zorgverzekeraars. 

 

Als u verhinderd bent :

 

Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur van tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) te berichten, daar de besproken tijd anders voor u in rekening wordt gebracht. Deze rekening komt namelijk niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar of gemeente.  Afmelden kan telefonisch op werkdagen vanaf 9.00u via 0115 690796

 

A HOUSE 4 YOU heeft geen wachtlijsten, wij zetten alles in het werk om uw aanvraag binnen 3 tot 5 werkdagen te behandelen. Voordat u start met uw coachtraject heeft u recht op een vrijblijvend intakegesprek. Mocht u de geplande intakeafspraak niet nakomen, zijn wij voor de gereserveerde tijd, genoodzaakt een factuur van €37,50 in rekening te brengen. Voor informatie en/of maken van afspraken kunt u bellen tijdens kantooruren naar 0115 690796.

 

Locatie

De coaching vindt plaats in ons centrum te Terneuzen, of op onze dependances in Biervliet of Cadzand.

Andere opties zijn bespreekbaar.

 

  

Download
Vergoedingen zorgverzekeringen 2018
Zorgverzekeringen vergoedingen A House 4
Adobe Acrobat document 426.8 KB